over de galerie

 exposities/gebeurtenissen

 kunstenaars

 Nederlands Poëzie Centrum

 contact
godfried beumers
godfriedbeumers.nl/?Godfried_Beumers


gilgamesj-epos   2017

vertelling

17 februari 2017


Het Gilgamesj-epos is één van de oudste verhalen in de wereldliteratuur. Koning en despoot Gilgamesj is niet bemind. Zijn volk klaagt hem bij de Goden aan. De Goddelijke Vroedvrouw schept een evenknie: Enkidu. De thematiek is van alle tijden: de jonge en overmoedige held, in dit epos Gilgamesj, verricht heldendaden, meet zich met de goden en verkent alle gebieden tussen hemel en aarde, dit alles om de onsterfelijkheid te winnen. Maar het eeuwige leven blijft hem ontzegd.

Het Gilgamesj-epos begon rond 2000 v.C. vorm aan te nemen in het zuiden van Mesopotamië. Het groeide uit tot het eerste voldragen literaire werk van de wereldliteratuur. Rond 1200 v.C. kreeg het epos in elf Tabletten zijn klassieke vorm.

Meesterverteller Godfried Beumers vertelt een eigen versie, kunsthistoricus Wim de Natris verzorgt een korte kunsthistorische inleiding vooraf.

Inloop 19.15 uur / 19.30 - 20.00 uur inleiding / 20.00 - 20.30 pauze met koffie/thee / 20.30 uur stipt begin voorstelling / na de voorstelling gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.

De voorstelling is eventueel ook toegankelijk zonder lezing. Inloop is dan mogelijk vanaf 20.00 uur.


Reserveren in verband met beperkt aantal zitplaatsen dringend gewenst.

Reserveren
klik op mailadres wdnatris@planet.nl
graag ook telefoonnummer vermelden.

http://godfriedbeumers.nl/?Verteller
site (c) martijn meeldijk & galerie de natris