over de galerie

 exposities/gebeurtenissen

 kunstenaars

 Nederlands PoŽzie Centrum

 contact
ad van hoof


oppervlaktespanning   2013

schilderijen

27 januari tot en met 3 maart 2013Toen Ad van Hoof negen jaar geleden in Galerie de Natris exposeerde had zijn werk iets tegenstrijdigs. Hij maakte toen schilderijen van lege landschappen en verlaten stedelijke ruimten waarbij hij het klassieke perspectief handhaafde maar het tegelijkertijd een extra zetje gaf door de drager van het beeld driedimensionaal vorm te geven.

In de loop der tijd is er flink geŽxperimenteerd. Want de figuratieve shaped canvases leverden uiteindelijk niet helemaal op wat de kunstenaar beoogde: aandacht voor kleur en de letterlijke spanning van het gevormde doek.
In eerste instantie ging hij, als om te vasten, terug naar het platte vlak. Landschap en stedelijke structuren bleven onderwerp. Na verloop van tijd verdwenen deze referenties steeds meer en kreeg de taal van het beeld prioriteit: kleur, compositie, ritme, verticaliteit, horizontaliteit, dynamiek.

Maar het bloed kruipt waar het moet gaan: na enige tijd volgde bijna vanzelfsprekend een terugkeer naar het in de ruimte gevormde doek. Niet om het onderwerp nadrukkelijk de identiteit van het driedimensionale te geven, maar puur om de vorm, de kleur, het licht en de oppervlaktespanning. Dat laatste beeldaspect benadrukt Ad van Hoof door het expliciet zichtbaar te maken: de naden van vliegertouw waarmee vlakken worden ingesnoerd spelen een prominente rol in het uiteindelijke beeld. Niets wordt verhuld.

De nieuwe werken moeten het stellen zonder verwijzende titels: zij stellen immers niets meer voor. Het 'plaatje' is overbodig geworden.
Ruimte, vorm, de spanning van het oppervlak, kleur, en licht - daar gaat het om.
In die zin doet zijn recente werk denken aan het concetto spaziale van de Italiaanse kunstenaar Lucio Fontana (1899-1968) die in de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn monochrome doeken perforeerde om zo een verbinding tot stand te brengen tussen doek en ruimte. Ad van Hoof doet dat precies andersom, maar met hetzelfde effect.

In de tentoonstelling Oppervlaktespanning in Galerie de Natris ligt de nadruk op de laatste ontwikkeling. Er is echter ook een selectie van kleinere werken opgenomen die laat zien hoe Ad van Hoof uiteindelijk tot de verzelfstandiging van het schilderij an sich is gekomen.

site (c) martijn meeldijk & galerie de natris