over de galerie

 exposities/gebeurtenissen

 kunstenaars

 Nederlands Poëzie Centrum

 contact
elly kuipers
www.ellykuipers.nl


nieuw werk   2013

olieverfschilderijen, tekeningen en etsen

8 december 2013 tot en met 12 januari 2014


Vijf jaar geleden in 2008 vierde Elly Kuipers haar zeventigste verjaardag met onder meer een expositie van schilderijen en kleurenlinosneden in Galerie de Natris. Toen dacht ze er nog niet aan om te stoppen. Nu, vijf jaar verder, denkt ze er nog steeds niet anders over. Nog vrijwel elke werkdag wordt gevuld met schilderen. Tijd om haar recente werk weer eens aan het publiek te laten zien. Olieverfschilderijen, tekeningen en etsen.

Er hebben geen schokkende veranderingen plaatsgevonden in de afgelopen jaren. De kunstenares blijft trouw aan haar expressionistische manier van schilderen. Wat veranderd is, is het coloriet. Dat is lichter geworden. De schilderijen zijn daardoor wat toegankelijker geworden. In de tekeningen zien we ook een zekere vereenvoudiging, een soort klare lijn.

De rode draad in het werk is dezelfde gebleven: beelden, motieven en symbolen die in relatie staan met gebeurtenissen en ervaringen uit het leven van de kunstenares. De beelden ontstaan spontaan, zij worden niet gestuurd door het verstand. Aanvankelijk kon de kunstenares de inhoud van haar werk niet bevredigend verklaren. En daarin is wel iets veranderd, iets wat je niet onmiddellijk uit het werk kunt aflezen. In de laatste jaren begint ze zelf toch meer vat te krijgen op dat wat zij geschilderd heeft. Nu kan ze in haar artistieke werk haar fantasie helemaal kwijt. De vogels, de vissen, de mensen en de vreemde combinaties daarvan spelen op het platte vlak, weliswaar hun eigen verhaal, maar tegelijkertijd zijn het dus beelden die bestaan uit herinneringen en gebeurtenissen uit het leven van de maakster.

Aan verbeeldingskracht ontbreekt het Elly Kuipers nog steeds niet. Elly Kuipers werk blijft geen gemakkelijke kost, niet voor de maakster zelf, maar zeker ook niet voor de toeschouwer die er veel voor moet doen om die wereld te doorgronden. Wellicht dat de korte krachtige titels van de werken hem een eind op weg kunnen helpen.

recent werk   2008

schilderijen en kleurenlinosneden

30 november 2008 tot en met 4 januari 2009


Over Elly Kuipers door Wim de Natris

Elly Kuipers vierde dit jaar haar zeventigste verjaardag. Maar dat is blijkbaar voor haar nog geen reden om met pensioen te gaan. Dagelijks worden nog vele uren achter de ezel doorgebracht: schilderen is nog steeds haar grote liefde.
Dat is dan ook te zien in de nu in Galerie De Natris tentoongestelde selectie van olieverfschilderijen die zij in de laatste jaren heeft gemaakt.

In de motieven en combinaties daarvan, die de kunstenaar in het werk van de laatste jaren gebruikt, lijkt niet zoveel veranderd. Nog steeds blijft de verbeelding van haar wonderlijke sprookjesachtige wereld het uitgangspunt. Nog steeds de handen, de vissen, de vogels, bomen, de schelpen en natuurlijk de mensfiguren. Over de betekenis van de combinaties van de motieven kan de kunstenaar zich niet uitspreken. Die combinaties ontstaan vanzelf tijdens het schilderproces. Over de motieven zelf kan zij dat wel.
Voorop staat voor haar, dat alle dingen in de natuur een ziel hebben, zoals voor kinderen alle dingen om hun heen als vanzelfsprekend levende wezens zijn. In haar eigen woorden: “Zelfs de dode boomstronken, die voor anderen misschien levenloos zijn, zijn voor mij levend, bijna religieus.”
Voor een kind is een boom met menselijke eigenschappen iets gewoons. Zo ook voor Elly Kuipers. Haar bomen zijn boom en mens tegelijk. Tijdens het schilderproces veranderen de bomen van Elly Kuipers soms onbewust in mensen. Het lijkt bijna het omgekeerde verhaal van Daphne die op haar eigen verzoek door de goden in een laurierstruik wordt veranderd om zo te ontkomen aan de lusten van Apollo.
Een veel voorkomend in Kuipers werk zijn vogels, mensvogels en gevleugelde mensen (engelen?). De kunstenaar wil hiermee het eeuwige verlangen van de mens uitdrukken om te kunnen vliegen. Symbolisch zijn ook de schelpen. In de traditie staat de schelp symbool voor geboorte, seksualiteit en dood. Elly Kuipers voegt daaraan iets toe. Voor haar betekenen schelpen letterlijk een omhulsel, een beschermend huis. In overdrachtelijke zin ziet zij de schelp ook als beeld voor de ziel die zich kan openen voor, maar zich ook hermetisch kan afsluiten van de buitenwereld. Hoewel haar religieuze opvattingen strikt individueel zijn komt haar christelijke achtergrond terug in de vis, het vroege symbool van Christus (de letters van het Griekse woord voor vis (ICHTUS) bestaat uit de beginletters van de Griekse woorden Jezus/Christus/van God/de Zoon/de Verlosser).
De telkens weer in het werk “opduikende” handen, groot en klein, ineengestrengeld of afwerend, drukkende haar fascinatie uit voor de hand als een wonderlijk instrument.
Kortom, Elly Kuipers gebruikt weliswaar klassieke symbolen, maar zij herinterpreteert deze en voert ze in nieuwe combinaties op. Dat geeft wel aanknopingspunten, maar kan ook verwarring scheppen. Juist die dubbelheid maakt het werk geheimzinnig en verwonderlijk.

Elly Kuipers blijft trouw aan haar expressionistische manier van schilderen, maar opvallend is wel dat de kleuren in het werk in de laatste jaren veel minder zwaar, vriendelijker zijn geworden. Het lijkt wel, alsof de kunstenaar vrolijker tegen het leven aan is gaan kijken.
Het vakmanschap van Elly Kuipers blijft onbetwist, en dat geldt ook voor haar verbeeldingskracht. Beiden zijn de grondstenen van goed kunstenaarsschap.


site (c) martijn meeldijk & galerie de natris