over de galerie

 exposities/gebeurtenissen

 kunstenaars

 Nederlands PoŽzie Centrum

 contact
gerard koek


To be here   2013

fotosculpturen en wordsculpturen

17 maart tot en met 28 april 2013


op 31 maart en 1 april, eerste en tweede paasdag, is de galerie gesloten

Over Gerard Koek door Wim de Natris

De titel van de tentoonstelling To be here verwijst naar het lichtkunstwerk to B van Gerard Koek dat eind 2012 is gerealiseerd op het Castellagebouw in Nijmegen (te zien vanuit de galerie!). Dat lichtkunstwerk is samengesteld uit de letters van de oude lichtreclame BIOTEX (een wasmiddel). Het herinnert aan de voormalige Dobbelmanfabriek op die plek.

To Be is een kunstwerk dat louter bestaat uit letters. De woorden vormen tegelijkertijd de titel en het beeld. Kernachtiger kan het niet. Tijdens de realisatie van To B heeft Gerard Koek geŽxperimenteerd met "letterbeelden". Het resultaat is houten tekstwerken (Words), waarvan er in deze expositie een aantal worden gepresenteerd.
Het zijn eigenlijk reliŽfs die uit stukjes hout zijn samengesteld en die zich traag laten lezen. Belangrijk is dat het in eerste instantie beeld/reliŽf is en pas in tweede instantie taal/betekenis. Al deze "words" zijn ofwel statements, bezweringen, twijfeluitingen, standpuntbepalingen, stottermomenten of observaties.
De term "Words" laat zich zowel neutraal lezen als: woorden, maar ook specifiek in de zin van: onenigheid. In al deze werken staat de beweging van het formuleren en herschikken centraal. Op alle fronten wordt het moment van fixatie en bestendiging vooruitgeschoven.
Dat is ook wat Words met het lichtkunstwerk To B verbindt: een voortdurende dynamische herschikking van betrokken posities. Het woord is aan de kijker.

In Words en To Be stelt Gerard Koek begrippen als "herinneren" en "vergeten" centraal. Volgens hem heeft de mens deze selectiemechanismen nodig om niet aan de stortvloed van beelden en indrukken die ons dagelijks overspoelen te gronde te gaan. Bepaalde gebeurtenissen en beelden slaan we op, andere vergeten we. Zijn "letterbeelden" zijn visuele katalysatoren die de beschouwer activeren om de herinnering of dat wat vergeten is op te roepen zonder die overdaad van beelden.

In de fotosculpturen, die in de tijd vooraf gaan aan Words, zijn de woorden en letters nog niet zo prominent aanwezig, maar de kunstenaar onderzoekt wel hetzelfde domein. Hierbij gaat het om werken die bestaan uit tijdelijke installaties in het atelier die fotografisch zijn vastgelegd en vervolgens als ruimtelijke constellaties zijn uitgesneden. De op deze wijze uit een foto gesneden "fotosculpturen" leggen in al hun stelligheid verbindingen tussen constructie, installatie en registratie. Ruimtelijkheid, materialiteit en spiegelingen van werkelijkheid gaan een discussie met elkaar aan. Voor Gerard Koek zijn de fotosculpturen de meest bondige samenvattingen van de overwegingen en opties die hij in zijn atelier beproeft als voorbereiding op een "definitief" te vervaardigen ruimtelijke installatie. Tegelijkertijd zijn de fotosculpturen gecomprimeerde herinneringen aan dat wat niet meer is.

Op zondag 17 maart om 15.00 uur wordt de expositie geopend door Andree Van de Kerckhove, intendant AIR Besiendershuis


site (c) martijn meeldijk & galerie de natris