over de galerie

 exposities/gebeurtenissen

 kunstenaars

 Nederlands Poëzie Centrum

 contact
jan tregot
www.jantregot.eu


recent werk   2006

objecten

10 september tot en met 15 oktober 2006


Over Jan Tregot door Wim de Natris

De met zorg vormgegeven sculpturen van Jan Tregot (1970) verwijzen onmiskenbaar naar religieuze en mythische inspiratiebronnen. Dat maakt twee dingen meteen duidelijk: er is een streven naar schoonheid in vorm en materiaalgebruik en er is het oproepen van nieuwe, eigentijdse betekenissen op basis van bijna vergeten collectieve herinneringen. Het lijkt erop alsof de beelden gemaakt zijn voor een eigentijdse contemplatieve ruimte.

Met de Huizen van de Vertroosteres, waarvan er enkele op de expositie te zien zijn, kan Jan Tregot ons bijvoorbeeld naar het eeuwige moederbeeld leiden waarin wij troost kunnen vinden. Niet voor niets zijn de Huizen van de Vertroosteres gebouwd van zeep om het verzachtende van die eeuwige troosteres op te roepen.
In andere beelden, zoals De amuletten van Adugislu met Ghisuhildu, verwijst de hij naar de overgang van de Germaanse levensopvatting naar die van het christendom. De hamer van Donar wordt met zeep verlengd tot het kruis van Christus: twee symbolen worden samengevoegd tot een nieuw instrument, dat een verandering in het bewustzijn illustreert.
Zonder God is een monumentaal geschilderd kruis op een van de muren van Galerie De Natris. Het kruis geschilderd met bemeste aarde doet vermoeden, dat Jan Tregot weinig opheeft met het instituut van de christelijke kerk met haar vasthouden aan het “ooit eenmaal ingestelde”.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in Monument voor Edward Schillebeeckx een eerbetoon wordt gegeven aan deze erudiete en eigenzinnige Nijmeegse theoloog, die juist het vasthouden aan eenmaal vastgestelde waarden aan de kaak stelt zonder zijn geloof daarbij op de schroothoop te gooien. Net zoals Schllebeeckx verliest hij zijn vertrouwen in de mens en zijn geloof niet, maar tegelijkertijd wil hij met zijn werk laten zien dat de mens zichzelf moet zijn in vrijheid en verantwoordelijkheid.

Over Tregot’s beelden moet je nadenken of je wilt of niet. Ze kunnen wezenlijke levenszaken oproepen, maar dat doen ze met de nodige humor in de zin van de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. En dat komt omdat de beelden gewoon mooi zijn.
site (c) martijn meeldijk & galerie de natris