over de galerie

 exposities/gebeurtenissen

 kunstenaars

 Nederlands Poëzie Centrum

 contact
paul isphording


recent werk   2011

schilderijen en tekeningen

5 juni tot en met 3 juli 2011


Ook op 2e pinksterdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur

Opening zondag 5 juni om 15.00 uur door Rudi van Dijk, beeldend kunstenaar

Over Paul Isphording door Wim de Natris

De landschappelijke ruimte is nog steeds een onuitputtelijke bron voor verbeeldenaars van nu die werken op het platte vlak. Nog altijd raken zij geïnspireerd door het bestaande, tastbare ruimtelijke landschap dat zij “bewerken” naar die andere werkelijkheid van het beeld op het doek of papier. De grote wegbereider voor het anders kijken naar het beeld van een landschap op het platte vlak, Paul Cézanne, legde aan het eind van 19e eeuw de grondslag voor die inspiratie van nu en de uitwerking daarvan. Voor hem was het landschap, waarin we ons bevinden en dat we ruimtelijk kunnen ervaren, een totaal andere landschap dan het geschilderde of getekende equivalent. Wel, én daar was Cézanne duidelijk over, ieder met zijn eigen kwaliteiten.

Ook de Eindhovense kunstenaar Paul Isphording (1965) lijkt te kijken met de ogen van Cézanne. Niet met een concreet bestaand landschap voor ogen, zoals bij Cézanne het geval was met zijn talloze beeldende vertalingen van de Mont St. Victoire. Isphording heeft ongetwijfeld de visuele ervaring van een landschappelijke ruimtelijkheid als uitgangspunt op het netvlies, maar uit zijn werk blijkt niet welk landschap en de kunstenaar laat zich daarover ook niet uit. Dat resulteert in de karakteristieke gefantaseerde en gedeconstrueerde Isphordiaanse landschappen die naar believen door de toeschouwer geïnterpreteerd kunnen worden. Toch blijven ze ontegenzeggelijk verwijzen naar hun oorsprong: het bestaande landschap, dat je ruimtelijk ervaart.

Het is natuurlijk een boeiend verhaal en ook spannend om te zien wat de schilder ervan brouwt, maar het fascinerendst in het werk van Isphording zit in een heel ander aspect: hij schildert en hij schildert niet zomaar. Hij bestudeert de pijlers van de schilderkunst (ook hierin is hij in feite een adept van Cézanne): zijn schilderen is in feite de vraag wat je kunt oproepen door elementen van het in werkelijkheid chaotische ruimtelijke landschap op het platte vlak door middel van inkt, verf of houtskool op doek of papier te reorganiseren tot een herkenbaar, overzichtelijk beeld? Ofwel, het is de kunst en kunde van de schilder om op het platte vlak, dat uit niets anders bestaat dan een plat vlak behandeld met een schilder-, teken- of graveertechniek, de beeldend middelen zodanig te organiseren, dat de beschouwer er iets in herkent dat afgeleid is uit die hem vertrouwde werkelijkheid. En dat is schilderkunst pur sang!

Wie de woeste wildernis van de schilderingen en tekeningen van Paul Isphording durft binnen te gaan, gaat een spannend avontuur aan waarin zelfinitiatief in kijken, ervaren en durf hand in hand gaan.
Vervelen hoeft niet.

Paul Isphording: http://www.paulisphording.nl/Selectie_werken/Selectie_werken.htmlsite (c) martijn meeldijk & galerie de natris