over de galerie

 exposities/gebeurtenissen

 kunstenaars

 Nederlands Poëzie Centrum

 contact
peter de thouars


indigo   2021

schilderijen

24 januari tot en met 28 februari 2021


Aan het eind van een voor Indonesië en Nederland belangrijk jaar van herdenken van het einde van de oorlog en de proclamatie van een nieuwe staat 75 jaar geleden, is Galerie De Natris trots dit jaar af te sluiten met een tentoonstelling met werken van de Nijmeegse kunstenaar Peter de Thouars [Jakarta 1952]. Het werk van Peter de Thouars staat niet los van zijn wortels in Indonesië en van de schok, de desoriëntatie die zijn komst naar Nederland, op zesjarige leeftijd, heeft teweegbracht. Het vormde hem tot een veelzijdig artistiek verkenner tussen twee culturen.
Elementen uit de Indonesische cultuur zijn onderwerp van onderzoek en spelen een rol in zijn abstracte werken, met name de betekenis van lege velden in de klassieke batik tulis. Het gaat om het monochrome, ongedecoreerde vierkant of diamantvormig oppervlakte in het centrum van de batik hoofddoek, iket genaamd. In het Noordoosten van Indonesische Borneo bijvoorbeeld werd de iket in de hoofddoeken voor mannen gezien als axis mundi, centrale verbindingslijn tussen aarde en kosmos.
In de tentoonstelling zijn deze spiegels van de ziel op de iket batik hoofddoeken en de basiskleur van de batik, indigo, het uitgangspunt en inspiratiebron van Peter de Thouars voor een nieuwe reeks schilderijen. In zijn werken zet de kunstenaar zich met een westerse manier van kijken uiteen met het wezen van een oosterse beeldopvatting. De techniek in deze reeks schilderijen waarbij de verf met de handen wordt opgebracht, is tevens een ode aan het tactiele, de toewijding, het ritme en de zeggingskracht van de oude batiktechniek.

Volgens Peter de Thouars kunnen de resultaten van zijn onderzoek het beste uitgedrukt worden door abstraheren. Voor hem zijn abstracte schilderijen fictieve modellen omdat ze een werkelijkheid visualiseren, die we niet kunnen zien of beschrijven, maar waarvan we niettemin kunnen ‘aanvoelen’ dat ze bestaat. We hechten namen aan deze realiteit zoals het onbekende, het ondoorgrondelijke, het oneindige. Al duizenden jaren hebben we het uitgebeeld in termen van vervangende beelden zoals hemel en hel, goden, kosmos en spiegel van de ziel. Met abstracte schilderkunst creëren we een betere manier om te benaderen wat niet gezien of begrepen kan worden volgens de visie van de kunstenaar.
Of zoals Daan Van Speybroeck, kunstfilosoof, de werkwijze van Peter de Thouars ooit zo treffend heeft uitgedrukt: “Het contact tussen de geprepareerde ondergrond en de opgebrachte verf, haar hechting, is wezenlijk voor de kunst van Peter de Thouars. Het proces van hechten én loslaten, verbreken, de echo waarin evenveel bewaard wordt als verloren gaat, is de manifestatie en de voltrekking van het scheppingsproces zelf. In dit gebeuren, door de kunstenaar noch te voorzien, noch te sturen, waarvoor hij door de geprepareerde ondergrond de basis heeft gelegd, ontstaat iets unieks. Dit toont ieder afzonderlijk doek, dit laat kunst gebeuren.”


indigo tot 19 januari 2021 gesloten verlengd van 24 januari tot en met 28 februari 2021   2020

13 december 2020 tot en met 17 januari 2021


Aan het eind van een voor Indonesië en Nederland belangrijk jaar van herdenken van het einde van de oorlog en de proclamatie van een nieuwe staat 75 jaar geleden, is Galerie De Natris trots dit jaar af te sluiten met een tentoonstelling met werken van de Nijmeegse kunstenaar Peter de Thouars [Jakarta 1952]. Het werk van Peter de Thouars staat niet los van zijn wortels in Indonesië en van de schok, de desoriëntatie die zijn komst naar Nederland, op zesjarige leeftijd, heeft teweegbracht. Het vormde hem tot een veelzijdig artistiek verkenner tussen twee culturen.
Elementen uit de Indonesische cultuur zijn onderwerp van onderzoek en spelen een rol in zijn abstracte werken, met name de betekenis van lege velden in de klassieke batik tulis. Het gaat om het monochrome, ongedecoreerde vierkant of diamantvormig oppervlakte in het centrum van de batik hoofddoek, iket genaamd. In het Noordoosten van Indonesische Borneo bijvoorbeeld werd de iket in de hoofddoeken voor mannen gezien als axis mundi, centrale verbindingslijn tussen aarde en kosmos.
In de tentoonstelling zijn deze spiegels van de ziel op de iket batik hoofddoeken en de basiskleur van de batik, indigo, het uitgangspunt en inspiratiebron van Peter de Thouars voor een nieuwe reeks schilderijen. In zijn werken zet de kunstenaar zich met een westerse manier van kijken uiteen met het wezen van een oosterse beeldopvatting. De techniek in deze reeks schilderijen waarbij de verf met de handen wordt opgebracht, is tevens een ode aan het tactiele, de toewijding, het ritme en de zeggingskracht van de oude batiktechniek.

Volgens Peter de Thouars kunnen de resultaten van zijn onderzoek het beste uitgedrukt worden door abstraheren. Voor hem zijn abstracte schilderijen fictieve modellen omdat ze een werkelijkheid visualiseren, die we niet kunnen zien of beschrijven, maar waarvan we niettemin kunnen ‘aanvoelen’ dat ze bestaat. We hechten namen aan deze realiteit zoals het onbekende, het ondoorgrondelijke, het oneindige. Al duizenden jaren hebben we het uitgebeeld in termen van vervangende beelden zoals hemel en hel, goden, kosmos en spiegel van de ziel. Met abstracte schilderkunst creëren we een betere manier om te benaderen wat niet gezien of begrepen kan worden volgens de visie van de kunstenaar.
Of zoals Daan Van Speybroeck, kunstfilosoof, de werkwijze van Peter de Thouars ooit zo treffend heeft uitgedrukt: “Het contact tussen de geprepareerde ondergrond en de opgebrachte verf, haar hechting, is wezenlijk voor de kunst van Peter de Thouars. Het proces van hechten én loslaten, verbreken, de echo waarin evenveel bewaard wordt als verloren gaat, is de manifestatie en de voltrekking van het scheppingsproces zelf. In dit gebeuren, door de kunstenaar noch te voorzien, noch te sturen, waarvoor hij door de geprepareerde ondergrond de basis heeft gelegd, ontstaat iets unieks. Dit toont ieder afzonderlijk doek, dit laat kunst gebeuren.”
site (c) martijn meeldijk & galerie de natris