over de galerie

 exposities/gebeurtenissen

 kunstenaars

 Nederlands Poëzie Centrum

 contact
anja middelkoop


   2009

6 september tot en met 11 oktober 2009


Over Anja Middelkoop door Wim de Natris

Toen in 1986 de boerderij van haar vader tot op de grond toe was afgebrand, ging ze in de puinhopen op zoek naar objecten die haar aan die plek konden blijven herinneren. Omdat er niet veel meer intact was besloot ze “iets” te doen met het verzamelde materiaal, zodat een nieuw object ontstond dat genoeg informatie bevatte om een herinnering op te roepen. Vanaf dat moment begon Anja Middelkoop (1963, Schoonrewoerd) te verzamelen om te verwerken.
Anja Middelkoop woont en werkt in Millingen aan de Rijn Naast haar activiteit als kunstenaar organiseert zij in haar woonplaats regelmatig binnen- en buitententoonstellingen.buitententoonstellingen.

Vanaf zijn verschijnen in de wereld is de mens altijd een verzamelaar geweest en gebleven. Sinds Marcel Duchamp, Kurt Schwitters en de Dadaïsten is het verzamelen van dingen en deze “verwerken” ook binnen het domein van de kunstproductie niet meer weg te denken. Kunstwerken opgebouwd uit verzamelingen zijn vrijwel in elke museumcollectie te zien. Het fascinerende daarvan is dat de ene verzameling de andere niet is. Elke “verzamelkunstenaar” verzamelt vanuit zijn eigen perspectief, belangstelling of bezetenheid.

De verwerkte verzamelingen van Anja Middelkoop zijn daar geen uitzondering op. Wat begon als een soort wanhoopsdaad om te redden van de herinnering wat er te redden was, heeft zich ontwikkeld tot een constructief en overwogen samenstellen van afgedankte materialen tot een nieuw beeld.

Met die materialen maakte zij aanvankelijk vooral figuratieve objecten, die in hun samenvoeging refereren aan bestaande verschijningsvormen die we kennen uit de ons omringende wereld.
Daarnaast ontstonden er al spoedig beelden die louter en alleen bestaan op basis van beeldende middelen. Afvalmateriaal dat met elkaar verbonden wordt, zodat een nieuw beeld ontstaat, dat op zich niet behoeft te verwijzen naar objecten in de ons zichtbare wereld. Het zijn op zichzelf staande nieuwe objecten geworden. Zij refereren aan niets behalve zichzelf.
Ook zijn er beelden waarbij de ingreep van de kunstenaar minimaal is. Anja Middelkoop beperkt zich dan tot het naast elkaar plaatsen van enkel object trouvés, waarbij de nadruk meer ligt op de beeldkwaliteiten van de samenvoeging van de vondst zelf.
Maar daarbij gaat het niet alleen om de schoonheid van afvalmateriaal an sich. De nieuwe uit het vondstenmateriaal gecomponeerde beelden kunnen ook herinneringen en vragen oproepen, waardoor de beelden meer zijn dan louter esthetische samenvoegingen.

De verzameling afvalmateriaal van Anja Middelkoop verandert voortdurend en daarbij ook haar kijk op haar verzameling en wat ze er mee kan doen. Die steeds in beweging zijnde ontwikkeling is een spannend proces, dat altijd weer verrassingen oplevert.
De jongste stand van zaken van haar “omgang” met haar verzameling is nu op haar solotentoonstelling in Galerie De Natris te zien.

Zondag 6 september om 15.00 uur opent Wiet Verschuuren de tentoonstelling.

De laatste dag van de expositie is zondag 11 oktober 2009.

Galerie De Natris Van Dulckenstraat 20 6512 DT Nijmegen is open op zondag van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak.
site (c) martijn meeldijk & galerie de natris